Pozdravljeni na spletni strani izobraževanja o promociji zdravja pri delu!

S projektom SIWHP želimo specialistom medicine dela, prometa in športa v Sloveniji omogočiti obogatitev znanja o promociji zdravja pri delu in tako okrepiti njihovo vlogo na tem področju. V ta namen v slovenski prostor prenašamo inovativen izobraževalni program in ga dopolnjujemo s sodobnim relevantnim znanjem na mednarodni ravni ter prilagajamo domačim razmeram. Pri tem sodelujemo z najvidnejšimi evropskimi strokovnimi ustanovami s področja zdravja pri delu.

Partnerji v projektu SIWHP podpiramo Luksemburško deklaracijo, ki jo je sprejela Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (European Network of Workplace Health Promotion – ENWHP) in ki promocijo zdravja pri delu opredeljuje kot skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe izboljšati zdravje in blaginjo ljudi pri delu, kar je mogoče doseči s kombinacijo:

  • ­boljše organizacije dela in delovnega okolja
  • ­okrepitve vključevanja in sodelovanja zaposlenih ter
  • ­spodbujanja osebnega razvoja.

Specialisti medicine dela, prometa in športa lahko pričakujejo, da se jim bodo z vključitvijo v projekt SIWHP odprle dodatne možnosti za sodelovanje s podjetji in še uspešnejše delo pri skrbi za zdravje zaposlenih.

Izobraževanje bo v letu 2012 organizirano dvakrat, seminarski del bo potekal v naslednjih terminih:

  • ­prva izvedba: 17.-19. in 24.-26. maj 2012
  • druga izvedba: 27.-29. september in 4.-6. oktober 2012.
 

Za člane

Še nimate svojega uporabniškega računa? Prijavite se!

Ste pozabili svoje geslo?

RSS

 

orodja

pripomocki:
natisni to stran
poslji to stran

iskanje


Projekt podpira Program vsezivljenjskega ucenja. Stevilka dogovora: LLP-LdV-TOI-2007-BE-104

Produkcija: Upravljanje spletne vsebine TOOLIP

zasnoval in razvil EWORX S.A.