O PROJEKTU

Projekt SIWHP - Promocija zdravja pri delu kot okrepitev strokovnega znanja specialistov medicine dela, prometa in športa

Namen projekta

Splošen namen projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija iz sredstev za vseživljenjsko učenje Leonardo da Vinci – prenos inovacij, je v slovensko okolje prenesti inovativen izobraževalni program o promociji zdravja pri delu za zdravnike specialiste medicine dela, prometa in športa (MDPŠ), ga v sodelovanju z evropskimi partnerji dopolniti s sodobnim relevantnim znanjem ter prilagoditi domačim razmeram. Program, iz katerega črpamo, so oblikovali strokovnjaki najvidnejših evropskih strokovnih ustanov s področja zdravja pri delu, prvič pa je bil izveden v Romuniji.

Cilji projekta

Projekt bo obogatil ponudbo strokovnega usposabljanja za zdravnike specialiste MDPŠ na področju promocije zdravja pri delu. V izobraževanje se bo v letu 2012 vključilo predvidoma 30 zdravnikov specialistov MDPŠ, in sicer v dveh izvedbah po 15 udeležencev.

Organizacija izobraževanja

Seminarski del izobraževanja traja skupaj šest dni, dva zaporedna tedna po tri dni. Potekal bo v naslednjih terminih:

 • ­prva izvedba: 17.-19. in 24.-26. maj 2012
 • ­druga izvedba: 27.-29. september in 4.-6. oktober 2012.

Izobraževanje pa se začne z e-učenjem, ki poteka s pomočjo posebne spletne strani in spodbuja študij dodatne literature in razpravo z drugimi udeleženci, ki jo vodijo posamezni predavatelji. Cilj e-učenja je priprava načrta programa promocije zdravja pri delu za konkretno podjetje, kar je tudi pogoj za uspešen zaključek izobraževanja.

Koristi za udeležence izobraževanja

 • ­Pridobitev novega znanja s področja promocije zdravja pri delu, osvežitev nekaterih drugih znanj (npr. s področja ergonomije, ocene tveganja), utrditev računalniške pismenosti v funkciji iskanja strokovnih informacij
 • Pridobitev kreditnih točk za napredovanje pri Zdravniški zbornici Slovenije
 • Obogatitev možnosti za sodelovanje s podjetji in svetovanje pri skrbi za zdravje zaposlenih

Koncept izobraževanja

Izobraževalno gradivo:

 • prosojnice,
 • študija primera,
 • slovarček in
 • priročnik.

Načini izobraževanja:

 • delavnice,
 • e-učenje.

Evalvacija izobraževanja:

 • priprava seminarske naloge,
 • vprašalnik.

Učne metode:

 • delavniške oblike učenja,
 • individualno učenje,
 • predavanja s pomočjo prosojnic,
 • razprave,
 • skupinsko delo,
 • individualno delo,
 • vaje na podlagi analize primera,
 • igre vlog.

Vsebina izobraževanja

 • Promocija zdravja in promocija zdravja pri delu (PZD)
 • Raziskovanje in informacije na področju PZD
 • Projektno vodenje in PZD
 • Ocena tveganja in njena vloga pri programih PZD
 • Promocija delazmožnosti kot sredstvo PZD in njeni pozitivni učinki na delavce in delodajalce
 • Organizacija dela
 • Ergonomija in PZD
 • Promocija duševnega zdravja
 • Komuniciranje z vidika PZD
 • Evalvacija programov PZD

Partnerji v projektu

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Slovenija (koordinator projekta)
 • Fundacija Romtens, Romunija
 • Center za raziskave na področju dela – WRC, Irska
 • Inštitut za varnost in zdravje pri delu Prevent, Belgija
 • Univerza v Perugii, Italija
 • EWORX S.A. – EWX, Grčija

Sodelujejo še strokovnjaki iz naslednjih organizacij:

 • Finski inštitut za zdravje delavcev – FIOH, Finska
 • Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu – INSHT, Španija
 • Noferjev inštitut za zdravje pri delu – NIOM, Nacionalni center za promocijo zdravja pri delu, Poljska

 

KONTAKT

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Poljanski nasip 58

1000 Ljubljana

 

Center za promocijo zdravja

Tanja Urdih Lazar (vodja projekta)

Tel.: 01 522 26 92; 01 522 43 34 (tajništvo inštituta)

Faks: 01 522 24 78

E-pošta tanja.urdih-lazar@guest.arnes.si; institut.kimdps@guest.arnes.si

 

Za člane

Še nimate svojega uporabniškega računa? Prijavite se!

Ste pozabili svoje geslo?

RSS

 

orodja

pripomocki:
natisni to stran
poslji to stran

iskanje


Projekt podpira Program vsezivljenjskega ucenja. Stevilka dogovora: LLP-LdV-TOI-2007-BE-104

Produkcija: Upravljanje spletne vsebine TOOLIP

zasnoval in razvil EWORX S.A.